ლადშაფტის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაიწყო

თბილისის ურბანული ტყის პროექტის ფარგლებში, კლდისუბანი – ქართლის დედის უბანზე, ლანდშაფტის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაიწყო. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით, შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე, მიმდინარეობს ზეხმელი ხეების გამოტანა და ტერიტორიის გასუფთავება. გაწმენდითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ,  ამ ტერიტორიაზე ახალი ნარგავები დაირგვება. 

პროექტის ფარგლებში კვლევები მიმიდინარეობდა რამდენიმე მიმართულებით – მწვანე ნარგავების ფიზიკური მდგომარეობის შეფასება/ენტომოლოგია, ბოტანიკა, ზოოლოგია, ლანდშაფტმცოდნეობა, გეოლოგია, გარემოს დაცვა/ეკოლოგია, ბილიკების დაგეგმარება, ტურიზმი, მიწათსაკუთრება, ქალაქგეგმარება, ტრანსპორტი, არქიტექტურა.

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი „ქართუს“ სრული დაფინანსებით მიმდინარეობს თბილისის ურბანული ტყის ლანდშაფტის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტი, რომელსაც თბილისის მერიასთან შეთანხმებით, ფონდი „განვითარება და გარემო“ ახორციელებს.