თბილისი

ფაქტობრივი მისამართი: საქართველო, თბილისი 0160, ვაზისუბნის ქ. N5

იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი 0177, თამარაშვილის ქ. N13

ტელეფონი

+995 032 2383080

ელ-ფოსტა

info@defund.ge

მოიწონეთ ჩვენი Facebook გვერდი