კლდისუბანი – ქართლის დედის ფერდის ლანდშაფტის შესწავლა

თბილისის ურბანული ტყის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში კვლევითი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ერთ-ერთი ასეთი აქტივობა 17 აგვისტოს გაიმართა.  ფონდმა „განვითარება და გარემო“,  თბილისის ურბანული ტყის პროექტში ჩართული ბიოლოგების, ბოტანიკოსების და ნიადაგმცოდნის მონაწილეობით, მოაწყო სამუშაო გასვლა მთაწმნიდის ფერდის, კლდისუბანი – ქართლის დედის მონაკვეთზე. ამჟამად მიმდინარეობს აღნიშნული ფერდის ლანდშაფტის შესწავლა, რათა შემდგომში მოხდეს ტერიტორიის სწორად დაგეგმარება და პროექტირება. პროექტის შემუშავების შემდეგ, კლდისუბანი – ქართლის დედის მონაკვეთიდან განხორციელდება ზეხმელი ხეების გამოტანა, ტერიტორიის გასუფთავება და ახალი ნარგავების დარგვა.

პროექტის ფარგლებში კვლევები მიმიდინარეობდა რამდენიმე მიმართულებით – მწვანე ნარგავების ფიზიკური მდგომარეობის შეფასება/ენტომოლოგია, ბოტანიკა, ზოოლოგია, ლანდშაფტმცოდნეობა, გეოლოგია, გარემოს დაცვა/ეკოლოგია, ბილიკების დაგეგმარება, ტურიზმი, მიწათსაკუთრება, ქალაქგეგმარება, ტრანსპორტი, არქიტექტურა, კულტურული მემკვიდრეობა, ეკონომიკა.

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით და ფონდი ქართუს სრული დაფინანსებით ფონდი „განვითარება და გარემო“ ახორციელებს თბილისის ურბანული ტყის ლანდშაფტის აღდგენას და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტს.

თემურ ტყემალაძე – ფონდი განვითარება და გარემოს თავჯდომარე

დღეს კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური ვაჟას სიტყვები „გაძლება გვმართებს ბუნება, რასაც დაგვადებს ხარკადა". სწორედაც, რომ დღეს ხარკს იხდის კაცობრიობა...

ირინა დანელია – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი (ბიოლოგი)

ურბანული ტყის კონცეფცია ითვალისწინებს ხანგრძლივ, დინამიურ პროცესს, რათა მდგრადი, ბუნებრივი ეკოსისტემა ჩამოყალიბდეს. ტყის ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას კი მრავალი ათეული წელი სჭირდება.

გიორგი გოცირიძე – გეოგრაფი

მე ვარ გეოგრაფი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვიმუშაოთ ჰოლისტიკური მიდგომით, ვინაიდან ეს ერთი ქალაქი და ერთი ცოცხალი ორგანიზმია, და გვინდა დავამკვიდროთ ქალაქური, ურბანული...