საფეხმავლო ბილიკების დაგეგმარება – ფაზა I

თბილისის ურბანული ტყის აღდგენა – რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში, მთაწმინდის ფერდზე, საფეხმავლო ბილიკების  დაგეგმარების პირველი ფაზა დაიწყო. ფონდმა „განვითარება და გარემო“, კონტრაქტორმა ორგანიზაციებმა – „გეოგრაფიკი“ და „ტერაგრაფიკი“, გეოლოგებმა, მებილიკეებმა და ნიადაგმცოდნემ მთაწმინდის ფერდზე სამუშაო გასვლა განახორციელეს. გაცნობებთ, რომ ამჟამად მიმდინარეობს საფეხმავლო ბილიკების პროექტირება – რეაბილიტაციის პირველი ფაზა.

პროექტის ფარგლებში კვლევები მიმიდინარეობდა რამდენიმე მიმართულებით – მწვანე ნარგავების ფიზიკური მდგომარეობის შეფასება/ენტომოლოგია, ბოტანიკა, ზოოლოგია, ლანდშაფტმცოდნეობა, გეოლოგია, გარემოს დაცვა/ეკოლოგია, ბილიკების დაგეგმარება, ტურიზმი, მიწათსაკუთრება, ქალაქგეგმარება, ტრანსპორტი, არქიტექტურა, კულტურული მემკვიდრეობა, ეკონომიკა.

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით და ფონდი ქართუს სრული დაფინანსებით ფონდი „განვითარება და გარემო“ ახორციელებს თბილისის ურბანული ტყის ლანდშაფტის აღდგენას და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტს.