ბილიკების რეაბილიტაცია

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი „ქართუს“ სრული დაფინანსებით
მიმდინარეობს თბილისის ურბანული ტყის ლანდშაფტის აღდგენა-
რეაბილიტაციის პროექტი, რომელსაც თბილისის მერიასთან შეთანხმებით,
ფონდი „განვითარება და გარემო“ ახორციელებს.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. ამჟამად
მიმდინარეობს ბილიკების რეაბილიტაცია. წელს დაგეგმილია 12 კმ – ი სიგრძის
ბილიკის რეაბილიტაცია.
პროექტის ფარგლებში კვლევები მიმიდინარეობდა რამდენიმე მიმართულებით –
მწვანე ნარგავების ფიზიკური მდგომარეობის შეფასება/ენტომოლოგია,
ბოტანიკა, ზოოლოგია, ლანდშაფტმცოდნეობა, გეოლოგია, გარემოს
დაცვა/ეკოლოგია, ბილიკების დაგეგმარება, ტურიზმი, მიწათსაკუთრება,
ქალაქგეგმარება, ტრანსპორტი, არქიტექტურა.

თემურ ტყემალაძე – ფონდი განვითარება და გარემოს თავჯდომარე

დღეს კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური ვაჟას სიტყვები „გაძლება გვმართებს ბუნება, რასაც დაგვადებს ხარკადა". სწორედაც, რომ დღეს ხარკს იხდის კაცობრიობა...

ირინა დანელია – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი (ბიოლოგი)

ურბანული ტყის კონცეფცია ითვალისწინებს ხანგრძლივ, დინამიურ პროცესს, რათა მდგრადი, ბუნებრივი ეკოსისტემა ჩამოყალიბდეს. ტყის ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას კი მრავალი ათეული წელი სჭირდება.

გიორგი გოცირიძე – გეოგრაფი

მე ვარ გეოგრაფი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვიმუშაოთ ჰოლისტიკური მიდგომით, ვინაიდან ეს ერთი ქალაქი და ერთი ცოცხალი ორგანიზმია, და გვინდა დავამკვიდროთ ქალაქური, ურბანული...