საკვლევი არეალი

საკვლევი არეალი მდებარეობს ქ. თბილისის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში და  ფარავს დაახლოებით 677 ჰა ტერიტორიას, რომელიც მოიცავს კუს ტბისა და მთაწმინდის პარკის მიმდებარე სივრცეებს, სამხრეთით კი ემიჯნება ოქროყანის დასახლებას.

საკვლევი არეალი მოიცავს იმ ტერიტორიებს, სადაც არ შედის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა მფლობელობაში არსებული ნაკვეთები და მოიცავს მხოლოდ ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულისა და სახელმწიფო საკუთრების მიწებს