არჩილ სუპატაშვილი – მეტყევე-ენტომოლოგი

XX  საუკუნის 50-60–იან წლებში ხელოვნურად გაშენებულმა ნარგაობებმა მსოფლიო გლობალური დათბობისაგან გამოწვეული კლიმატური პირობების, მავნებელ-დაავადებათა ზემოქმედებისა და ბოლო დროს განვითარებული ხანძრების გამო თავის საამორტიზაციო ხნოვანებას (100 წ.) ვერ მიაღწია.

გამარჯობა, მე ვარ მეტყევე-ენტომოლოგი. ჩვენი გუნდი განახორციელებს ზეხმელი, ძლიერ ხმობადი, მავნებელ-დაავადებათა არსებული პათოლოგიური მდგომარეობის აღწერას, შეფასებას და მოსაჭრელების მონიშვნას. გარკვეულ უბნებში სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების განსაზღვრას, მათ შორის ფიჭვის წიწვებზე გამრავლებული ფარიანებისა და ქერმესების წინააღმდეგ ღონისძიებების დასახვას.

« შესახებ 2 »