საველე გასვლა მთაწმინდის ფერდობზე

თბილისის ურბანული ტყის პროექტის ფარგლებში, 2020 წლის 18 სექტემბერს, არქიტექტურისა და ქალაქგეგმარების დარგობრივმა ჯგუფებმა მთაწმინდის ფერდზე საველე გასვლა განახორციელეს. ბილიკებზე გასვლის შედეგად გამოიყო სხვადასხვა ფუნქციური დატვირთვის მქონე წერტილები, სადაც არეალის შესაძლებლობების, დარგობრივი შეზღუდვების გათვალისწინებით და საპროექტო ტერიტორიის ადგილზე შესწავლა-დათვლიერებით, მოხდა წინასწარ შერჩეული მცირე ზომის არქიტექტურული ობიექტების საბაზისო რუკაზე დატანა და მახასიათებლების/პარამეტრების განსაზღვრა. აგრეთვე, საველე გასვლის პირობებში განხორციელდა ბილიკებისა და ტერიტორიის სამოქმედო სქემის დაზუსტება.

თემურ ტყემალაძე – ფონდი განვითარება და გარემოს თავჯდომარე

დღეს კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური ვაჟას სიტყვები „გაძლება გვმართებს ბუნება, რასაც დაგვადებს ხარკადა". სწორედაც, რომ დღეს ხარკს იხდის კაცობრიობა...

ირინა დანელია – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი (ბიოლოგი)

ურბანული ტყის კონცეფცია ითვალისწინებს ხანგრძლივ, დინამიურ პროცესს, რათა მდგრადი, ბუნებრივი ეკოსისტემა ჩამოყალიბდეს. ტყის ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას კი მრავალი ათეული წელი სჭირდება.

გიორგი გოცირიძე – გეოგრაფი

მე ვარ გეოგრაფი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვიმუშაოთ ჰოლისტიკური მიდგომით, ვინაიდან ეს ერთი ქალაქი და ერთი ცოცხალი ორგანიზმია, და გვინდა დავამკვიდროთ ქალაქური, ურბანული...